Huurprijsbeleid

Door de aangenomen Wet doorstroming huurmarkt 2015 is de systematiek van de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 januari 2017 gewijzigd. Voortaan geldt nog maar 1 inkomensgrens waarboven een hogere huurverhoging voor zelfstandige woningen is toegestaan. Verhuurders van woningen in het zogeheten gereguleerde segment mogen de huren van zelfstandige woningen vanaf 1 januari 2017 met maximaal 2,8% verhogen. Voor hogere inkomens (meer dan € 40.349 over 2015) is een hogere huurverhoging toegestaan van maximaal 4,3%.

Nieuw is ook dat twee typen huishoudens vanaf 2017 van de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging zijn uitgezonderd (voor hen geldt de maximale huurverhoging van 2,8%, ongeacht de hoogte van hun huishoudinkomen):

  • huishoudens met een of meer bewoners die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt;
  • en huishoudens van vier of meer personen.

voor meer informatie zie circulaire huurverhogingen

Geplaatst in Geen categorie.